Bảo hiểm sức khỏe nhân dân là gì? (chế độ bảo hiểm y tế của Nhật)FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Tuy ở Nhật bạn có thể nhận được điều trị y học tiên tiến với tiêu chuẩn cao nhưng phí ý tế rất đắt. Vì thế chế độ bảo hiểm y tế của Nhạt bao gồm cả người có quốc tịch nước ngoài.  Tất cả những người đang sinh sống tại Nhật luôn cố gắng để tham gia vào một loại bảo hiểm nhà nước nào đó. Bảo hiểm y tế nhà nước gồm hai loại đó là bảo hiểm sức khỏe nhân dân và bảo hiểm sức khỏe gia nhập tại các cơ quan làm việc, các công ty.

Bảo hiểm sức khỏe nhân dân là loại bảo hiểm dành cho đối tượng không làm việc tại công ty hay tập thể nào. Những du học sinh tại Nhật, học sinh, du học sinh người nước ngoài đều tham gia vào bảo hiểm sức khỏe nhân dân. Trường hợp khi đã tham gia bảo hiểm sức khỏe nhân dân thì sau khi bị bệnh hoặc bị thương sẽ được điều trị và chỉ phải trả 30% chi phí. Bên cạnh đó theo cơ quan hành chính độc lập tổ chức hỗ trợ học sinh Nhật bản, có một chế độ mới được bổ sung, nếu là du học sinh thì trong tổng chi phí điều trị người đó phải chi trả sẽ lên tới 35% phí điều trị được áp dụng cho bảo hiểm sức khỏe nhân dân.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017