Các loại học bổng hiện nay

Học bổng du học Nhật Bản là điều mà bất kỳ bạn nào đang có ý định du học quan tâm từ nghiên cứu sinh, cử nhân, học bổng toàn phần hay một phần đều rất thu hút với các bạn trẻ bởi nếu dành được thì chi phí cho việc du học sẽ giảm đi một phần nào. Hãy cùng Line tìm hiểu một số thông tin học bổng du học Nhật cơ bản hàng năm diễn ra khi bạn muốn đi du học Nhật Bản nhé.

Học bổng của Bộ Giáo dục

Du học sinh nghiên cứu


* Điều kiện

1.Những người đang theo học hệ đại học 4 năm hoặc đã tốt nghiệp đại học
2.Dưới 25 tuổi
3.Người có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu bằng tiếng Nhật Bản

* Lĩnh vực lựa chọn
1.Xã hội: văn/ sử/ luật/ chính trị/ giáo dục/ xã hội/ tâm lý học
2.Tự nhiên: y học/ công nghiệp/ nông nghiệp/ thủy sản/ dược/ xã hội/ tâm lý học
* Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cao học

* Cách đăng kí
Nếu đăng kí tại cơ quan hoặc trường học đang theo học phải đăng kí tại Viện chấn hưng giáo dục quốc tế Bộ giáo dục tại trường học hoặc cơ quan đó

* Thời gian đăng kí
1. Tháng 5: thông báo tuyển chọn tới các cơ quan tại Viện chấn hưng giáo dục quốc tế Bộ giáo dục
2. Tháng 6 (bước 1): lựa chọn và tiến cử cho Viện chấn hưng giáo dục quốc tế
3. Tháng 9 (bước 2): thi tuyển chọn ở đại sứ quán (thi viết, phỏng vấn)
4. Tháng 11 (bước 3): tuyển chọn tại Ủy ban tuyển chọn của chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục)
5. Tháng 4: đến Nhật Bản (một số đi tháng 10)

* Cách lựa chọn
Sau khi cộng điểm phần thi tiếng Nhật (200 điểm) và thi tiếng Anh (100 điểm) và tuyển chọn lần 1 dựa trên thành tích tổng điểm này, sau đó sẽ tuyển chọn lần cuối bằng cách tính thêm thành tích trong quá trình học tập (100 điểm).

Trong trường hợp có nhiều người bằng điểm đỗ sẽ lựa chọn người có thành tích học tập, thành tích tiếng Nhật, thành tích tiếng Nhật cao nhất..


* Môn thi

(Tiếng Nhật A (thi viết 100 điểm: 50 phút, nghe 100 điểm: 50 phút), tiếng Anh (thi viết 100 điểm: 50 phút)) (Phỏng vấn tiếng Nhật)

* Đi Nhật : Tuần đầu tiên của tháng 4, 10 (tùy theo nguyện vọng)

* Thành phần học bổng
1. Mỗi tháng cấp 185,500 Yên
2. Chi phí đến Nhật Bản và về nước do Bộ giáo dục chi trả
3. Miễn phí phí nhập học/ tiền học
4. Cung cấp kí túc xá Bộ giáo dục/ Kí túc xá đại học quốc lập/ Kí túc xá tư nhân

* Thời hạn cấp học bổng
1. Nghiên cứu sinh hoặc thính giảng sinh trong 2 năm (không quan trọng học vị)
2. Nghiên cứu sinh hoặc thính giảng sinh trong 1 năm 6 tháng (không quan trọng học vị)

* Hướng dẫn nghiên cứu
1. Tiến hành nghiên cứu và nghe giảng bằng tiếng Nhật tại các trường đại học do Bộ giáo dục sắp xếp
2. Những du học sinh có năng lực tiếng Nhật còn yếu sẽ phải học tiếng trong 6 tháng
3. Muốn nhập học thạc sĩ, tiến sĩ phải thi đỗ kì thi nhập học được tổ chức ở trường đại học

Du học sinh nghiên cứu giáo dục


* Điều kiện

1. Trên đại học
2. Kinh nghiệm giảng dạy trên 5 năm
3. Dưới 35 tuổi

* Tiêu chuẩn : Tiêu chuẩn cao học

* Cách đăng kí
Nếu đăng kí bằng bộ phận giáo dục thông qua trường đại học trực thuộc thì bộ phận giáo dục phải giới thiệu cho Viện chấn hưng giáo dục quốc tế Bộ giáo dục những người được tiến cử

* Thời gian đăng kí
1. Tháng 1: thông qua Bộ giáo dục Viện chấn hưng giáo dục quốc tế sẽ thông báo tuyển chọn ở bộ phận giáo dục của các trường đại học, gửi công văn đến Sở giáo dục của các thành phố
2. Tháng 3 (bước 1): tiến cử tới Viện chấn hưng giáo dục quốc tế (sự tiến cử của các cơ quan, đăng kí tại các cơ quan trực thuộc)
3. Tháng 4 (bước 2): thi tuyển chọn ở đại sứ quán Nhật Bản (thi viết, phỏng vấn)
4. Tháng 7 (bước 3): tuyển chọn tại ủy ban tuyển chọn của chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục)
5. Tháng 8: thông báo kết quả
6. Tháng 10: đến Nhật Bản


* Môn thi : Tiếng Nhật A, B, C, phỏng vấn tiếng Anh (lần 2 viện văn hóa ) tháng 4
* Đi Nhật : Tuần đầu tiên của tháng 10

* Thành phần học bổng

1. Cấp 185,500 yên một tháng
2. Chi phí đến Nhật Bản và về nước do Bộ giáo dục chi trả
3. Miễn phí kiểm tra nhập học/ miễn học phí
4. Cung cấp kí túc xá do Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản điều hành/ hội quán du học sinh/ kí túc xá của các trường đại học quốc lập, kí túc xá tư nhân

* Thời gian cấp học bổng
Thời gian cần thiết cho mỗi khóa nghiên cứu (Bao gồm cả đào tạo tiếng Nhật tất cả trong vòng 1 năm 6 tháng)

* Hướng dẫn nghiên cứu
1. Tiến hành nghiên cứu chuyên môn bằng tiếng Nhật tại các trường đại học theo sắp xếp của Bộ giáo dục
2. Du học sinh có năng lực tiếng Nhật còn yếu sẽ phải học tiếng trong 6 tháng
3. Nghiên cứu chuyên môn gồm kinh doanh giáo dục, cách thức giáo dục, nghiên cứu giáo khoa chuyên môn và thực hành kiến tập
4. Cấp bằng

Du học sinh nghiên cứu


* Điều kiện

1. Từ 18 ~ dưới 30 tuổi
2. Người đang theo học đại học với chuyên ngành tiếng Nhật hoặc liên quan đến văn hóa Nhật Bản

* Tiêu chuẩn : Trình độ đại học

* Cách đăng kí

Đăng kí ở trường và trường sẽ tiến cử lên Viện chấn hưng giáo dục quốc tế Bộ giáo dục

* Thời gian đăng kí
1. Tháng 1: Viện chấn hưng giáo dục quốc tế Bộ giáo dục thông báo tuyển chọn tới các cơ quan và trường học
2. Tháng 3 (bước 1): thi tuyển chọn tại viện chấn hưng giáo dục quốc tế (thi viết, phỏng vấn)
3. Tháng 4 (bước 2): thi tuyển chọn tại đại sứ quán Nhật Bản (thi viết, phỏng vấn)
4. Tháng 7 (bước 3): tuyển chọn tại ủy ban tuyển chọn của chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục)
5. Tháng 8: thông báo kết quả
6. Tháng 9, 10: du học sinh đến Nhật Bản

* Cách lựa chọn
Sau khi cộng điểm phần thi tiếng Nhật (200 điểm) và thi tiếng Anh (100 điểm) và tuyển chọn lần 1 dựa trên thành tích tổng điểm này, sau đó sẽ tuyển chọn lần cuối bằng cách tính thêm thành tích trong quá trình học tập (100 điểm)


Trong trường hợp có nhiều người bằng điểm đỗ sẽ lựa chọn người có thành tích học tập, thành tích tiếng Nhật, thành tích tiếng Nhật cao nhất

* Môn thi
(Tiếng Nhật B (thi viết 100 điểm: 50 phút, nghe 100 điểm: 50 phút), tiếng Anh (thi viết 100 điểm: 50 phút))
(Phỏng vấn tiếng Nhật)

* Đi Nhật : Tuần đầu tiên của tháng 9/ 10

* Thành phần học bổng

1. Mỗi tháng cấp 142,500 yên
2. Chi phí đến Nhật Bản và về nước do Bộ giáo dục chi trả
3. Miễn phí kiểm tra nhập học/ miễn học phí
4. Cung cấp kí túc xá do Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản điều hành/ hội quán du học sinh/ kí túc xá của các trường đại học quốc lập, kí túc xá tư nhân

* Thời gian cấp học bổng :
Thời gian cần thiết cho khóa học tại trường đại học trong vòng 1 năm

* Hướng dẫn nghiên cứu
1. Tiến hành học tập bằng tiếng Nhật tại các trường đại học theo sắp xếp của Bộ giáo dục
2. Mục đích chính: nâng cao năng lực tiếng Nhật nghiên cứu chuyên môn (2 khóa), bổ sung kiến thức về văn hóa, tập quán Nhật Bản, nâng cao năng lực tiếng Nhật
3. Cấp bằng

 

Học bổng Chính phủ

 Giới thiệu

Học bổng có mục đích lựa chọn những người đủ điều kiện du học theo diện học bổng chính phủ để thông qua việc học tập nghiên cứu sẽ có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
 
Lĩnh vực lựa chọn và số lượng (tiêu chuẩn từ năm 2001)
* Tổng số dự định tuyển chọn: 43 người
1. Khóa học học vị (thạc/ tiến sĩ): 35 người
2. Khóa học nhân viên chuyên môn (tiến sĩ): 8 người
 
Môn thi
Phân loạiLần thiMôn thiSố điểm
Khóa học học vị (thạc/ tiến sĩ)Thi lần 1Ngoại ngữ200
Lịch sử100
Thi lần 2Chuyên ngành (kiến thức cơ bản của môn chuyên ngành)150
Phỏng vấn (kiến thức cơ bản của môn chuyên ngành)50
Khóa học nhân viên chuyên môn (tiến sĩ)Thi lần 1Ngoại ngữ100
Thi lần 2Kế hoạch nghiên cứu100
 
Ngày giờ thi
 
 
Địa điểm thi
 
 
Chuyển hay gửi hồ sơ dự thi
 
 
Lệ phí dự thi : 5,000Yên Khóa học học vị (thạc sĩ hoặc tiến sĩ)

Chuyển giấy báo thi :
 
Điều kiện dự thi
1. Khóa học học vị (thạc sĩ hoặc tiến sĩ)


2. Khóa học nhân viên chuyên môn (tiến sĩ)

 

Học bổng doanh nghiệp

Học bổng dành cho du học sinh tự túc người nước ngoài
Đối tượngHọc bổng cấp trung bìnhThời hạn cấpThời gian tuyển chọn
Học sinh hệ cao đẳng19,955(2,500~100,000)Trong thời gian họcTùy theo từng đơn vị
Học sinh hệ đại học36,422(833~200,000)Trong thời gian họcTùy theo từng đơn vị
 
* Dành cho các đối tượng là du học sinh đang theo học tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học hoặc cao học ở Nhật Bản được công nhận có học lực và hạnh kiểm tốt cần được hỗ trợ về mặt kinh tế bằng học bổng của Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản
 
Học bổng dành cho đoàn thể tư nhân
Đối tượngHọc bổng cấpThời hạn cấpThời gian tuyển chọn
Học sinh trường cao đẳng nghề
Trường chuyên ngành
Học sinh khoa tiếng Nhật của trường đại học
Trường đào tạo tiếng Nhật
Sinh viên hệ cao đẳng
Thính giảng sinh hệ đại học
Sinh viên hệ đại học
Nghiên cứu sinh cao học
Khóa học thạc sĩ cao học
Khóa học tiến sĩ cao học.
38,332(8,333~70,000)
47,708(8,333~100,000)
25,000
82,083(20,000~200,000)
48,140(4,166~100,000)
20,357(4,166~40,000)
64,724(4,166~250,000)
62,526(4,166~200,000)
83,282(4,166~250,000)
82,985(4,166~250,000)
Trên 1 năm
(Mỗi đơn vị có cách cấp hay thời hạn cấp học bổng khác nhau.)
Thông thường là từ tháng 4
(Mỗi đơn vị có thời gian tuyển chọn khác nhau.)
 
* Thành phần học bổng được cấp bởi các doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân bao gồm sinh hoạt phí hỗ trợ ăn ở, bảo hiểm sức khỏe quốc dân, phí đi lại, phí mua sách vở và quyết định đối tượng cấp dựa trên thành tích hay mục đích của các cơ quan, đoàn thể đó (theo lĩnh vực chuyên ngành, quốc gia hay khu vực muốn trao đổi).
 
Học bổng dành cho đoàn thể tư nhân
* Học bổng cấp cho đối tượng là các học sinh đang theo học tại các trường có thành tích vượt trội
 

 

Học bổng của từng địa phương

Đối tượngHọc bổng cấpThời hạn cấpThời gian tuyển chọnSố lượng
Du học sinh tại các trường trung học, dạy nghề
Học sinh tại các trường chuyên ngành (khóa học nghề)
Học sinh tại các khoa dành riêng cho du học sinh
Sinh viên hệ cao đẳng
Sinh viên hệ đại học
49,000 yên1 năm (tháng 4 ~ tháng 3 năm sau)Tùy theo từng trường từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 56,380
Nghiên cứu sinh cao học
Khóa học thạc sĩ cao học
Khóa học tiến sĩ cao học
70,000 yên1 năm (tháng 4 ~ tháng 3 năm sau)Tùy theo từng trường từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 53,310
 
Tổ chức địa phương cấp cho học sinh đang theo học các trường tại các địa phương đó hoặc học sinh cư trú tại các địa phương đó

Trên đây là một số  chương trình học bổng du học diễn ra hàng năm, một số trường học ở Nhật Bản có chương trình hỗ trợ cho các lưu học sinh, giảm học phí lên đến 30% giúp cho việc du học Nhật Bản của bạn dễ dàng hơn.

Xem thêm:

Bài viết liên quan

Tuyển sinh du học Nhật vừa học vừa làm uy tín, phí rẻBản năm 2023

Tuyển sinh du học Nhật vừa học vừa làm uy tín, phí rẻBản năm 2023

Đến hẹn lại lên, Du học LINE xin gửi đến các bạn học sinh thông tin chương trình tuyển sinh du học Nhật Bản hệ vừa học vừa làm học ký tháng 1 và tháng 4 năm 2023 như sau: I. Đối tượng tuyển sinh Nam / Nữ tuổi từ 18…

Học bổng báo - Du học Nhật Bản uy tín

Học bổng báo - Du học Nhật Bản uy tín

1. Học sinh có bổng báo chí là như thế nào? Học sinh vừa nhận được tài trợ về cơ sở lưu trú và học phí vừa được nhận giao báo từ Văn phòng bán báo; trong khi đó vừa được đào tạo tiếng Nhật vừa nhận được lương hàng…

[HOT] Tuyển sinh du học Nhật Bản khóa đào tạo chuyên ngành, hỗ trợ DHS đổi sang visa Tokutegino (visa kỹ năng đặc định)

[HOT] Tuyển sinh du học Nhật Bản khóa đào tạo chuyên ngành, hỗ trợ DHS đổi sang visa Tokutegino (visa kỹ năng đặc định)

Gần đây có rất nhiều bạn học sinh liên lạc với LINE thắc mắc về việc có trường Nhật ngữ nào có thể học song song tiếng Nhật với học từ chuyên ngành để du học sinh có thể thi chuyển đổi sang visa tokutegino (visa kỹ năng đặc định)…

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021 - Du học Nhật Bản LINE Tình hình dịch bệnh Corona ở Nhật Bản vẫn đang diễn biến khá phức tạp, nhưng hiện tại cũng có thông tin Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm mở…

Bình luận như một người khách

Hoặc đăng nhập

    Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017