Chế độ học bổng khuyến học đối với sinh viên học tại các trường tiếng NhậtFAQ học tiếng Nhật

JASSO cấp học bổng 48.000 Yên/ tháng cho những người là sinh viên các trường tiếng Nhật dự định bằng kinh phí của mình học tiếp lên Đại học (gồm cả Cao học), Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trường Chuyên tu, có thành tích học tập giỏi, và được đánh giá là sẽ thu được kết quả học tập tốt nhờ nhận được hỗ trợ tài chính.
Học bổng này được thực hiện từ năm 2000 và năm 2012 đã cấp cho 561 người.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017