Có thể học chuyển tiếp lên đại học sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề?FAQ trường dạy nghề

Hiện nay sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề nếu muốn học chuyên sâu thêm một bậc nữa tại đại học thì có thể tham gia kỳ thi đại học cùng với các học sinh mới tốt nghiệp trung học nhưng chỉ có thể tham gia trong thời hạn không quá một năm. Nếu tốt nghiệp một năm sau đó mới quay lại muốn học lên đại học thì không thể.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 11 thì chỉ cần sinh viên đã tốt nghiệp trường dạy nghề có đầy đủ các điều kiện sau thì sẽ có thể học chuyển tiếp lên đại học. Điều kiện được quy định:

  • Thời gian học tập từ 2 năm trở lên
  • tổng số giờ tham gia tiết học trên 1700 tiếng.

Ngoài ra điều kiện này cũng áp dụng khi muốn học xuống tiếp tại trường học chuyên nghiệp. Các phương pháp chuyển đổi, các kỳ thi học chuyển tiếp ở mỗi trường đều khác nhau. Theo như nghiên cứu cơ bản của trường về văn hóa thể thao, khoa học công nghệ thì  năm Heisei thứ 13 có 1731 người đã học chuyển tiếp lên đại học và 85% trong số đó đang học chuyển tiếp năm thứ 3.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017