Có thể sử dụng điện, gas, nước và điện thoại không? (Lifeline)FAQ kí túc xá

Những yếu tố cần thiết trong cuộc sống gọi là Lifeline gồm có điện, gas, nước sạch, điện thoại.

ở Nhật trong trường hợp nếu là căn hộ hoặc thuê phòng cá nhân thì phải ký riêng hợp đồng về những khaorn này. Bởi vì phí những dịch vụ Lifeline này không được bao gồm trong tiền thuê nhà nên sẽ phải trả riêng rẽ với tiền thuê mỗi phòng. Cần phải chú ý vì nếu không nộp phí đúng hạn thì sẽ bị cắt dịch vụ.

Hệ thống nước sạch ở Nhật có thể uống được. Sản phẩm điện tử nước ngoài sẽ không sử dụng được ở Nhật nên cần phải chú ý.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017