Có thể theo học cùng lúc nhiều trường hay không?FAQ trường dạy nghề

Thông thường thì theo nguyên tắc khi nhập học tiến cử hoặc nhập học AO thì không được học cùng lúc nhiều trường. Một số trường đại học cao đẳng hạn chế việc học nhiều trường nên  cũng có một số trường dạy nghề đợi công bố kết quả tuyển sinh. Nếu bạn bỏ lỡ nhập học tại trường mà trường đó theo nguyên tắc không học nhiều trường cùng lúc thì vẫn có thể  vào trường dựa vào quan hệ giữa trường dạy nghề mà trường trung học mà bạn đã tốt nghiệp. vì vậy khi mới bắt đầu hãy thử tìm hiểu kỹ.

Còn trong trường hợp nhập học thông thường thì học sinh có thể tự do học nhiều trường cùng lúc, trường hợp học  2~3 trường trường cùng lúc cũng không hiếm. khi đó việc quan trọng phải làm đó là tìm hiểu chính xác mỗi trường sẽ  tuyển sinh khi nào, khi nào hết hạn. nếu như các trường khác chưa công bố kết quả mà học sinh không hoàn thành nhập học đúng thời hạn quy định thì khi đó đã đánh mất cơ hội nhập học tại trường đó.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017