Cũng có những trường không có kì thi du học Nhật Bản. FAQ Trường đại học

Các trường đại học, cao đẳng không có kì thi du học Nhật Bản, các bạn hãy tham khảo thông tin dưới đây.

http://www2.jasso.go.jp/study_j/sgtj_no_eju.html

Đánh giá TOP 10

Đại học Imbmyeonggwan, Đại học  Cheukuba, Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học thiên chúa quốc tế, đại học Hoskaido, Đại học Nagoya, Đại học Trung ương, Đại học Dongjisa, Đại học Kyusyu

TOP 10 trường được doanh nghiệp đánh giá.

 

Đại học Waseda, Đại học Keio, Đại học công nghiệp Tokyo, Đại học Meiji, Đại học Dongjisa, Đại học trung ương, Đại học Imbmyeonggwan, Đại học Kyoto, Đại học Gwanseohagwon,  Đại học Sanggji

 

Xếp hạng các trường đại học được yêu thích tại Nhật Bản ( dựa trên khảo sát về mức độ yêu thích của học sinh Nhật Bản)

 

Xếp hạng

Đại học công lập

Xếp hạng

Đại học tư thục

1

東京大學(Đại học Tokyo)

1

慶應義塾大學( Đại học  Geiogijugu )

2

京都大學(Đại học Kyoto)

2

早稻田大學(Đại học Waseda)

3

一橋大學(Đại học Hitotsubashi)

3

上智大學(Đại học Sangji )

4

東京工業大學(Đại học công nghiệp Tokyo)

4

國際基督敎大學(Đại học thiên chúa quốc tế )

5

大阪大學(Đại học Osaka)

5

東京理科大學(Đại học y khoa Tokyo)

6

名古屋大學(Đại học Nagoya)

6

同志社大學(Đại học Tojisa )

7

東北大學( Đại học Tohokeu )

7

學習院大學(Đại học Hakseupwon)

8

九州大學(Đại học Kyushu)

8

中央大學(Đại học Chuo)

9

北海道大學(Đại học Hokkaido)

9

關西學院大學(Đại học Kansai Gakuin)

10

お茶の水女子大學(Đại học Ochanomizu)

10

立敎大學(Đại học Rikkyo)

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017