Địa chỉ các trường Nhật ngữ ở Tokyo

Trong thời gian gần đây, nhu cầu đi du học Nhật Bản ở các trường Nhật ngữ khu vực Tokyo ngày càng nhiều, để thuận tiện cho các bạn học viên trong việc tìm hiểu thông tin của các trường Nhật ngữ và lựa chọn khu vực mình muốn theo học, chúng tôi xin cung cấp thông tin địa chỉ các trường Nhật ngữ ở Tokyo như sau:

TÊN TRƯỜNG NHẬT NGỮ

ĐỊA CHỈ TRƯỜNG NHẬT NGỮ

KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE

Teitomisakicho Bidg., 2-7-10 Misaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0061

YMCA TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

2-5-5 Sarugaku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0064

OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

No. 4-6, 4-chome, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0072

THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

3-36-4 Nihonbashi Hamacho, Chuo-ku, Tokyo 103-0007

TOKYO NIHONBASHI INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE

2-34-11 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0013

TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER

3-5-4 Shiba Kouen, Minato-ku, Tokyo 105-0011

UJS LANGUAGE INSTITUTE

3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032

EDO CULTURAL CENTER

7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE

Akasaka Kazan Bldg 3F,. 2-17-47 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE CENTER

Aoyama Center Bldg. 3F, 3-8-40 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062

TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

5-10-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014

TOKYO SHIBAURA INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES

UP Chuo-Tofuku Bldg., 3-1-12 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 108-0022

TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL

2-13-6 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

SHINJUKU GYOEN GAKUIN

2-3-13 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

KCP INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE FOR THE GLOBAL COMMUNITY

1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

7-18-7 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022

TOKYO FOREIGN LANGUAGE COLLEGE

7-3-8 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

LABO INTERNATIONAL EXCHANGE FOUNDATION, LABO JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

Narukozaka Haitsu 2F, 6-26-11 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023

TOKYO CENTRAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1-17-1-7F Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0023

SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE

Shimo-ochiai Daiwa Bldg., 1-1-29 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-0032

WASEDA LANGUAGE SCHOOL

543 Waseda Tsurumaki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0041

FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WASEDA

27-3 Waseda-machi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0042

WASEDA KEIFUKU LANGUAGE ACADEMY

Keifuku Bldg., 11-1 Kikui-cho, Shijyuku-ku, Tokyo 162-0044

ACADEMY OF LANGUAGE ARTS

Dai-ni Tobundo Bldg., 2-16 Ageba-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0824

YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

1-23-14 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0051

KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

3F, Miyuki Bldg., 1-15-18 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO

22 Sankyo Bldg.2F, 2-2-9 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

YU LANGUAGE ACADEMY

2-16-25 Okubo, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0072

MIDREAM SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

2-7-11 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

TOKYO WORLD JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1-13-24 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

JTC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1-20-24 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

SAMU LANGUAGE SCHOOL

2-1-6 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

WASEDA FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

2-9-13 Hyakunin-cho, Shinjukuku, Tokyo 169-0073

ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1-8-10, Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

SHINJUKU INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL

1-22-25 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

SHINJUKU HEIWA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

1-13-14 Hyakunin-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0073

TOKYO JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER JAPAN STUDENT SERVICES ORGANIZATION

3-22-7 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074

FUJI INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

1-7-20 Kita-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074

MITSUMINE CAREER ACADEMY JAPANESE LANGUAGE COURSE

Dai 3 Yamahiro Bild 2〜7F, 4-1-1 Kitashinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 169-0074

SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

ISI LANGUAGE SCHOOL

1F, 2-14-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

TOKYO COSMO GAKUEN

4-9-2, Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

TOSHIN LANGUAGE SCHOOL

3-28-1 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

4-23-33 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

HUMAN ACADEMY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL TOKYO CAMPUS

Waseda Yobiko 13 o'clock hall . 7F, 4-9-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

WASEDA FOREIGN LANGUAGE COLLEGE

1-23-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

HOTSUMA INTERNATIONAL SCHOOL TOKYO SCHOOL

4-30-19 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075

THE INSTITUTE OF JAPANESE-CHINESE STUDIES

1-5-3 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004

WAEN EDUCATION INSTITUTE

3-38-12 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0012

ABK COLLEGE

2-12-12 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021

KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY

Kyoritsu Zaidan Yushima Bidg., 2-17-12 Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0034

JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE, ASIAN STUDENTS CULTURAL ASSOCIATION

2-12-13 Honkomagome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8642

LIC KOKUSAI GAKUIN

2-25-9 Kita-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0014

TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE

3-12-11 Higashi-ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0015

INTERCULTURAL INSTITUTE OF JAPAN

2-20-9 Taito, Taito-ku, Tokyo 110-0016

TOKYO RIVERSIDE SCHOOL

SUNNY Bldg 1F, 2-2-5 Hanakawado, Taito-ku, Tokyo 111-0033

KOKUSAI GAIGO GAKUIN

1-2-1 Kuramae, Taito-ku, Tokyo 111-0051

WASEDA BUNKAKAN JAPANESE COURSE

Wasedabunka-kan, 2-18-9 Yanagibasi, Taito-ku, Tokyo 111-0052

TOKYO INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE JAPANESE LANGUAGE DEPARTMENT

2-7-5 Yanagibashi, Taito-ku, Tokyo 111-0052

TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Tamagawa International Bldg., 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

THE CULTURAL DEPARTMENT OF TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

Tamagawa Bldg., 5-15-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

1-31-10 Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 111-0053

SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE

1-15-2 Kikukawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0024

MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO

2-10-5 Kamezawa, Sumida-ku, Tokyo 130-0026

SHURIN JAPANESE SCHOOL

1-2-3 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo 130-0026

TOKYO YMCA JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

2-2-15 Toyo, Koto-ku, Tokyo 135-0016

YIEA TOKYO ACADEMY

6-32-7 Kameido Koto-ku, Tokyo 136-0071

SHURIN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES

3-4-7 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

KINOSHITA CAMPUS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

Kinoshita Bldg., 4-2-4 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-0072

GREGG INTERNATIONAL COLLEGE JAPANESE LANGUAGE SEMINAR

1-14-6 Jiyugaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-0035

NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL

1-7-10 Ohashi, Meguro-ku, Tokyo 153-0044

EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL

1-21-18 Yutenji, Meguro-ku, Tokyo 153-0052

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TOKYO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

5-23-22 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 144-8655

WESTCOAST LANGUAGE SCHOOL

35-13 Higashimine-machi, Ota-ku, Tokyo 145-0074

TOKYO COLLEGE OF EDUCATION ・

3-9-6 Chidori, Ota-ku, Tokyo 146-0083

OLJ Language Academy

New Plaza Bldg. 2F, 1-17-16 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002

TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL

AiiA ANNEX BLDG. 2-9-13, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo 150-0002

SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL

8-18 Sakuragaoka-machi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0031

THE NAGANUMA SCHOOL TOKYO SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE

16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku, Tokyo 150-0036

TOKYO KOGAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

5-30-16 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

3-10-6 Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051

AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE

1-5-5 Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0063

BUNKA INSTITUTE OF LANGUAGE

3-22-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8521

EAST WEST JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

2-36-9 Chuo, Nakano-ku, Tokyo 164-0011

TOKYO NAKANO LANGUAGE SCHOOL

1-27-3 Yayoi-cho, Nakano-ku, Tokyo, 164-0013

TCC JAPANESE INSTITUTE

5-28-4 Arai, Nakano-ku, Tokyo 165-0026

GENDAI LANGUAGE SCHOOL

1-25-15 Hon-Amanuma, Suginami-ku, Tokyo 167-0031

TOKYO SANRITSU ACADEMY

1-3-14 Kamitakaido, Suginami-ku, Tokyo 168-0074

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

3-8-1 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo 170-0002

MEROS LANGUAGE SCHOOL

2-45-7 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013

SUNSHINE COLLEGE

4-23-4 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-8434

TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE, JAPANESE LANGUAGE CENTER

3-26-16 Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

CHIYODA INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

Fukuryu Ikebukuro Bldg., 2-68-1 Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 171-0014

INTERNATIONAL ACADEMY JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

3-28-1, Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0014

AN LANGUAGE SCHOOL

2-41-19 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

ISI LANGUAGE COLLEGE

1-13-13 Minami-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022

JAPAN COLLEGE OF FOREIGN LANGUAGES JAPANESE LANGUAGE DIVISION

5-18-17 Mejiro, Toshima-ku, Tokyo 171-0031

TÔEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE

6-18-1 Minami-Nagasaki, Toshima-ku, Tokyo 171-0052

ASIA FELLOWSHIP SOCIETY FOREIGN LANGUAGE SCHOOL

2-23-1 Oji, Kita-ku, Tokyo 114-0002

SYSTEM TOYO GAIGO

1-6-6 Higashi-Tabata, Kita-ku, Tokyo 114-0013

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY

1-4-8 Higashi-Tabata, Kita-ku, Tokyo 114-0013

JET ACADEMY

7-8-9 Takinogawa, Kita-ku, Tokyo 114-0023

JAPANESE LANGUAGE SCHOOL OF THE TOKYO FOREIGN LANGUAGE ACADEMY(TGN)

3-19-21 Ukima, Kita-ku, Tokyo 115-0051

AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL, Nippori Campus

2-54-4 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

5-16-2 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013

AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL (AKAMONKAI I.L.A.)

6-39-12 Higashi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0014

KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

2-10-5 Shimura, Itabashi-ku, Tokyo 174-0056

SCHOOL JURIDICAL PERSON DAIJOU, SHUKUTOKU GAKUEN SHUKUTOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

5-24-8 Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-0063

AN LANGUAGE SCHOOL NARIMASU

3-10-4 Narimasu, Itabashi-ku, Tokyo 175-0094

AN LANGUAGE SCHOOL NERIMA

6-1-10 Kasuga-cho, Nerima-ku, Tokyo 179-0074

JOTO JAPANESE SCHOOL

1-26-15 Nishikameari, Katsushika-ku, Tokyo 124-0002

HANA INTERNATIONAL ACADEMY

1-6-12 Ohanajaya, Katsushika-ku, Tokyo 124-0003

TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE

1-17-10 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024

SUN-A INTERNATIONAL ACADEMY

1-33-9 Shinkoiwa, Katsushika-ku, Tokyo 124-0024

JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

2-1-22, Mizue, Edogawa-ku, Tokyo 132-0011

TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY

Togen Bldg.5-23-7 Hirai, Edogawa-ku,Tokyo 132-0035

TOKYO BAY SIDE JAPANESE SCHOOL

3-23-24 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo 132-0035

EASTERN (TOHO) INTERNATIONAL COLLEGE

5-15-2 Higashi-kasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0084

TOYO LANGUAGE SCHOOL

7-6-3 Nishikasai, Edogawa-ku, Tokyo 134-0088

TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE

2-3-16 Sennincho, Hachioji-shi, Tokyo 193-0835

KICHIJOJI LANGUAGE SCHOOL

2-3-15-701 Kichijoji Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo 180-0003

ASIA-AFRICA LINGUISTIC INSTITUTE

5-14-16 Shinkawa, Mitaka-shi, Tokyo 181-0004

GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE

5-35-26 Hirayama, Hino-shi, Tokyo 191-0043

TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

906-2 Fussa, Fussa-shi, Tokyo 197-0011

NEW JAPAN ACADEMY

1-3-2 Musashinodai, Fussa-shi, Tokyo 197-0013

 

Line du học xác thực các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho các bạn trên Website là hoàn toàn chính xác. Để biết thêm thông tin về các trường Nhật ngữ vui lòng liên hệ với Line du học để được tư vấn chi tiết.

 Xem thêm Du học Nhật Bản trường Nhật ngữ Ohara, trường Nhật ngữ Human Academy.

Bài viết liên quan

Tuyển sinh du học Nhật vừa học vừa làm uy tín, phí rẻBản năm 2023

Tuyển sinh du học Nhật vừa học vừa làm uy tín, phí rẻBản năm 2023

Đến hẹn lại lên, Du học LINE xin gửi đến các bạn học sinh thông tin chương trình tuyển sinh du học Nhật Bản hệ vừa học vừa làm học ký tháng 1 và tháng 4 năm 2023 như sau: I. Đối tượng tuyển sinh Nam / Nữ tuổi từ 18…

Học bổng báo - Du học Nhật Bản uy tín

Học bổng báo - Du học Nhật Bản uy tín

1. Học sinh có bổng báo chí là như thế nào? Học sinh vừa nhận được tài trợ về cơ sở lưu trú và học phí vừa được nhận giao báo từ Văn phòng bán báo; trong khi đó vừa được đào tạo tiếng Nhật vừa nhận được lương hàng…

[HOT] Tuyển sinh du học Nhật Bản khóa đào tạo chuyên ngành, hỗ trợ DHS đổi sang visa Tokutegino (visa kỹ năng đặc định)

[HOT] Tuyển sinh du học Nhật Bản khóa đào tạo chuyên ngành, hỗ trợ DHS đổi sang visa Tokutegino (visa kỹ năng đặc định)

Gần đây có rất nhiều bạn học sinh liên lạc với LINE thắc mắc về việc có trường Nhật ngữ nào có thể học song song tiếng Nhật với học từ chuyên ngành để du học sinh có thể thi chuyển đổi sang visa tokutegino (visa kỹ năng đặc định)…

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021

Tuyển sinh du học Nhật Bản học kỳ tháng 1 và tháng 4 năm 2021 - Du học Nhật Bản LINE Tình hình dịch bệnh Corona ở Nhật Bản vẫn đang diễn biến khá phức tạp, nhưng hiện tại cũng có thông tin Chính phủ Nhật Bản sẽ sớm mở…

Bình luận như một người khách

Hoặc đăng nhập

    Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017