HẠN CHẾ CHƯƠNG TRÌNH TU NGHIỆP SINH?FAQ chuẩn bị du học

Hầu hết tu nghiệp sinh tại Nhật Bản chẳng được đào tạo gì cả một số ít thì được đào tạo sơ qua về tiếng Nhật và thực tế họ đang bán rẻ sức lao động của mình tại Nhật, do đó hầu hết các bạn TNS sau khi về nước không thể kiếm cho mình được một công việc cụ thể và lại tìm đường quay lại Nhật Bản với danh nghĩa Du học. Tuy nhiên, một thực tế “đắng cay” là rất ít bạn TNS có cơ hội trở lại Nhật Bản để học tập do tìm không đúng các Công ty tư vấn du học có khả năng giúp các bạn sang Nhật du học, do các công ty đó không hiểu cách thức làm hồ sơ cho TNS. Hồ sơ TNS sẽ khác rất nhiều so với làm Hồ sơ du học Nhật Bản với những bạn chưa từng đến Nhật.

duhocnhatbanline.com

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017