Khi tìm bạn sống cùng phòng thì sao?FAQ kí túc xá

Ở Nhật ngoại trừ ký túc xá, nhà thuê thông thường và nhà riêng thuê theo tháng thì khi học sinh tìm nhà ở bước đầu tiên là môi giới của công ty bất động sản.

Thông thường nếu là ký túc xá và nhà thuê theo tháng thì bạn cùng phòng chỉ cần được công nhận tại công ty là được nhưng trong trường hợp nhà thuê thông thường thì bạn cùng phòng nhất định phải được sự đồng ý của chủ nhà và công ty bất động sản.(trường hợp ở Nhật)

Nghĩa là, ví dụ như bạn Hong Gildong là người đã ký hợp đồng thuê căn phòng số 201 của tòa nhà A, nếu muốn có bạn hoặc bạn cùng phòng đến sống chung ở căn phòng đã ký hợp đồng đó thì vì đó là căn nhà mà Hong Gildong đã ký hợp đồng nên một khi Hong Gildong vẫn còn ở đó và không có vấn đề nào đặc biệt thì dù có bạn cùng phòng vào sống chung cũng không sao.

( Chú ý: mọi người nên kiểm tra chắc chắn bản hộ đồng đã ký nhất định phải là tên của Hong Gildong và nên kiểm tra chính xác thời hạn ngày tháng trên hợp đồng. Nếu đã quá ngày hoặc tên bị ghi sai thì tốt nhất không nên đưa bạn cùng phòng vào.)

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017