Khoa dành riêng cho du học sinh

Tìm kiếm tổng hợp

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH O-HARA - YOKOHAMA

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH O-HARA - YOKOHAMA

 • Địa chỉ: 221-0825 1-814 Tammachi, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan
 • Năm thành lập: 2018
 • Học phí: Liên hệ
Xem
Chương trình tiếng Nhật - Đại học Hokkaido

Chương trình tiếng Nhật - Đại học Hokkaido

 • Địa chỉ: Kita 15, Nishi 8, Kita-ku, Sapporo Hokkaido
 • Năm thành lập:
 • Học phí: 535.800 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật - Đại học Asia

Khoa tiếng Nhật - Đại học Asia

 • Địa chỉ: 5 - 24 - 10 Sakai, Musashino, Tokyo
 • Năm thành lập: 1941
 • Học phí: 644.000 Yên
Xem
Học viện ngôn ngữ Bunka

Học viện ngôn ngữ Bunka

 • Địa chỉ: Tokyo, Toshibuya, Yoygi 3 -22 -1
 • Năm thành lập:
 • Học phí: 977.400 Yên
Xem
Chương trình tiếng Nhật chuyên sâu - Đại học Takushoku

Chương trình tiếng Nhật chuyên sâu - Đại học Takushoku

 • Địa chỉ: Tokyo, Bunkyo-ku, Kohinata 3-4-14
 • Năm thành lập:
 • Học phí: 630.000 Yên
Xem
Khoa dự bị văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản - Đại học Kansai

Khoa dự bị văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản - Đại học Kansai

 • Địa chỉ: 1-2-20 Satake-dai, Suita-shi, Osaka
 • Năm thành lập: 2012
 • Học phí: 415.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật chuyên sâu - Viện công nghệ Kanagawa

Khoa tiếng Nhật chuyên sâu - Viện công nghệ Kanagawa

 • Địa chỉ: 1030 Shimo - Ogino, Atsugi, Kanagawa
 • Năm thành lập:
 • Học phí: 700.000 Yên
Xem
Khoa nghiên cứu tiếng Nhật và văn hóa - Đại học J.F. Oberlin

Khoa nghiên cứu tiếng Nhật và văn hóa - Đại học J.F. Oberlin

 • Địa chỉ: 4-16-1 Fuchinobe, Chuou-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa
 • Năm thành lập:
 • Học phí: 615.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật đặc biệt - Đại học Meikai

Khoa tiếng Nhật đặc biệt - Đại học Meikai

 • Địa chỉ: Urayasu - Chiba - Akemi 1-chome
 • Năm thành lập: 1970
 • Học phí: 600.650 Yên
Xem
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017