Không thể xem các trang website tiếng Nhật bằng tiếng Hàn được đúng không?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Đầu tiên copy địa chỉ của trang web tiếng Nhật sau đó click vào nút biên dịch tự động trên Quick menu rồi chọn “làm việc” trên biên dịch internet, dán địa chỉ trang web tiếng Nhật đã copy  và click vào biên dịch thì trang đó sẽ được dịc sang tiếng Hàn

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017