Kỳ thi du học Nhật bản ( EJU)FAQ học tiếng Nhật

Từ năm 2002, JASSO (Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản) tổ chức kỳ thi du học Nhật. Kỳ thi này đánh giá kiến thức cơ bản và năng lực tiếng Nhật của những người có nguyện vọng học tập tại Nhật Bản với tư cách là du học sinh. Kỳ thi này được tổ chức một năm 2 lần vào tháng 6 và tháng 11 (trong nước và ngoài nước).

Khu vực thi tại Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các môn thi như sau: Khối khoa học xã hội có Tiếng Nhật 125 phút, môn Tích hợp 80 phút, Toán 80 phút. Khối khoa học tự nhiên có tiếng Nhật là 125 phút, Vật lý (có thể chọn 2 trong 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh vật) 80 phút, Toán 80 phút.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017