Sinh hoạt chung

Mở tài khoản ngân hàng

Mở tài khoản ngân hàng

  • Với những người nước ngoài cư trú tại Nhật Bản trên 6 tháng thì có thể ghi những mục yêu cầu trên tờ khai của ngân hàng rồi mở tài khoản ngân hàng. Khi đăng kí mở tài khoản ngân hàng ở Nhật Bản bạn phải mang theo những giấy tờ cần thiết và khi mở tài khoản, nếu làm thêm cả thẻ thanh toán thì khi rút tiền việc thanh toán tự động sẽ rất tiện lợi.
  • Giấy tờ cần thiết/ Cần phải mang theo hộ chiếu, chứng minh thư người nước ngoài (hoặc giấy xác nhận), con dấu (có họ và tên), ghi thêm địa chỉ nhà tại Nhật Bản, địa chỉ trường học, số điện thoại.
  • Những mục cần ghi/ Tên ngân hàng, địa chỉ ngân hàng, tên chi nhánh, số tài khoản, số chứng minh thư người nước ngoài, địa chỉ nhà, số điện thoại trường học.
  • Thời gian mở cửa của ngân hàng/ Thời gian làm việc với khách hàng của ngân hàng là từ 9:00 ~ 15:00 từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 chủ nhật, Cash conner làm việc đến 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm đến 17:00

Bình luận như một người khách

Hoặc đăng nhập

    Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017