Nếu là nhập học do tiến cử thì thành tích cần đạt được là mức nào?FAQ trường dạy nghề

Điều kiện của nhập học trực tiếp nhờ tiến cử của mỗi trường đều khác nhau nhưng đa số các trường đều yêu cầu thành tích trung học ít nhất là mức C, điểm tích lũy tối thiểu là 2,7.  Có những trường có thể chấp nhận tiến cử chỉ dựa vào thành tích học trung học mà không cần thành tích đặc biệt nào khác ,cũng có những trường thực hiện chế độ “tự giới thiệu”.  nhưng trong những trường hợp cực đoan nếu kết quả học tập trung học không tốt, thiếu ngày tháng cụ thể khi học trung học thì kết quả phỏng vấn có thể sẽ là không đạt.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017