Nếu là phòng hai người thì chọn bạn cùng phòng như thế nào?FAQ kí túc xá

Bạn cùng phòng là người có chung quốc tịch là tốt nhất. Còn nếu trường hợp là người Nhật hoặc người nước ngoài thì cũng không sao nếu cả hai bên đều muốn. ví dụ như có thể sống cùng với bạn người nước ngoài và học tiếng Anh.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017