Nếu làm thêm thì thu nhập là khoảng bao nhiêu?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Ngoài tư cách làm thêm nếu đã nhận được giấy phép hoạt động thì theo luật mỗi tuần có thể được đảm bảo làm 20 tiếng. Nếu mỗi ngày làm từ 4~5 tiếng/ 1 tuần và được nghỉ một ngày( ngày thường) thì có thể đạt thu nhập khoảng 120000 ~ 150000 yên.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017