Nếu muốn nhập học trường học nghề, trường đại học, học viện cao học thì phải trải qua kì thi nàoFAQ Trường đại học

Trong trường hợp nhập học trường học nghề, việc xem xét tài liệu và phỏng vấn quyết định 70 %, tùy theo từng khoa, từng trường khác nhau thì sẽ phải thi các kì thi thực hành, thi viết,  hoặc bài luận ngắn.
Trong trường hợp nhập học Đại học phải trải qua kì thi du học vào tháng 6 và tháng 11 và phải trải qua kì thi viết luận bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh do trường mình nộp hồ sơ tổ chức.( chủ yếu là thi viết)
Trong trường hợp nhập học viện cao học,  tùy theo chuyên ngành nghiên cứu và theo hướng dẫn tuyển sinh sẽ quyết định môn thi.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017