Nếu nhập học theo hình thức tiến cử thì cần đạt thành tích ở mức độ nào?FAQ trường dạy nghề

Điều kiện nhập học ở mỗi trường sẽ khác nhau nhưng nhưng đa số các trường đều yêu cầu thành tích trung học ít nhất là mức C, điểm tích lũy tối thiểu là 2,7, trong ba năm học trung học phổ thông không nghỉ học quá 20 ngày…

Cũng có rất nhiều trường không yêu cầu thành tích đặc biệt mà chỉ cần trường trung học đã tốt nghiệp giới thiệu cũng có thể đỗ, và cũng có thể giới thiệu về thành tích tại các câu lạc bộ, thành tích hoạt động tình nguyện. Số trường chấp nhận đơn tự giới thiệu cũng ngày càng tăng.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017