Nếu tốt nghiệp trường dạy nghề thì có phải bất kỳ ai đều nhận được chứng nhận?FAQ trường dạy nghề

Có rất nhiều loại chứng nhận: chứng nhận được nhận ngay khi tốt nghiệp, chứng nhận chỉ được nhận sau khi tham gia thi…

Có thể chia ra thành hai loại lớn: chứng nhận quốc gia và chứng nhận phi chính phủ. Nếu dựa vào phương thức để nhận chứng nhận thì chia thành ba loại như sau:

  1. Chứng nhận đạt được ngay khi tốt nghiệp cũng như kho còn đang theo học.
  2. Chứng nhận đạt được sau khi tham gia thi lúc tốt nghiệp cũng như đang theo học.
  3. Chứng nhận đạt được sau khi tham gia khóa học và kỳ thi không có liên quan đến tốt nghiệp.

 Cần chú ý trong chứng nhận quốc gia nếu không phải là trường được chỉ định thì có thể không nhận được văn bằng chứng nhận hoặc có thể không có cả chứng nhận tham gia kỳ thi. Vì vậy nên học sinh cần tìm hiểu mình muốn nhận loại văn bằng chứng nhận nào, ở trường có thể phải học những gì để có thể đạt được chứng nhận đó…

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017