Người đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 nămFAQ chuẩn bị du học

Các bạn đã hoàn thành chương trình lớp 12 khi đi du học Nhật Bản, có thể nhập học ngay vào các trường trung cấp, đại học, cụ thể như sau:

Đối tượng nhập học các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng và Đại học là những người đã tốt nghiệp trường phổ thông trung học hoặc đã hoàn thành 12 năm học phổ thông.
Đối với người nước ngoài cũng vậy, phải là người đã hoàn thành chương trình phổ thông 12 năm tại nước ngoài, hoặc người có trình độ tương đương được Bộ trưởng giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ chỉ định, nếu không liên quan đến tư cách nhập học sẽ không được thừa nhận là trên hoặc tương đương với người tốt nghiệp trung học phổ thông.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017