Nhìn chung thì sinh hoạt phí hàng tháng là khoảng chừng bao nhiêu?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Thông thường chủ yếu là mức 90000 yên đến 100000 yên. Nếu tiêu sài thực sự rất tiết kiệm thì sẽ mất khoảng 80000 yên. Còn nếu đi chơi đây đó thường xuyên thì có thể mất 110000 yên mỗi tháng.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017