Ở các trường đại học của Nhật Bản có những khoa như thế nào và có thể học những gì?FAQ Trường đại học

Theo hình thức thành lập có các trường được chia thành 3 loại quốc lập. công lập, tư thục. Đại học quốc lập là trường đại học do quốc gia thành lập, đại học công lập do chính quyền địa phương  thành lập, trường đại học tư thục do cá nhân thành lập. Hiện tại trong tổng số các trường trên toàn quốc có khoảng ¼ số trường quốc lập. Tỷ lệ học sinh của các trường lần lượt là, quốc lập 41%, tư lập% (số liệu năm 2001). Không tính các viện cao học, chỉ tính riêng ở các khoa, số lượng du học sinh học tại các trường tư thục chiếm số lượng áp đảo lên tới 70%

 

Mặt khác, ở các trường đại học của Nhật Bản, các khoa được thành lập với rất nhiều tên gọi khác nhau, trong đó có khoa có nội dung học giống nhau nhưng tên gọi khoa khác nhau và cũng có trường hợp ngược lại nên cần phải lưu ý. Những khoa tiêu biểu và nội dung đào tạo của các khoa mong các bạn sẽ tham khảo ở nội dung sau.

 

Ở các trường đại học của Nhật Bản, gần đây có rất nhiều các lĩnh vực mới  với các khoa mới như khoa quan hệ quốc tế, khoa khoa học con người, khoa chính sách tổng hợp.. các tên gọi này đến nay vẫn là một khái niệm mới. Điều này cho thấy sự thay đổi của các trường để thích ứng với thời kì hiện đại hóa như hiện nay. Tuy nhiên, cũng giống như việc bắt đầu một lĩnh vực mới, thực tế là việc tiến hành này cũng giống như phương pháp thử sai và nội dung học của mỗi trường có sự khác biệt không hề nhỏ.

Nếu muốn đăng kí học những chuyên ngành mới này, du học sinh cần phải tìm hiểu kĩ về các chương trình học của mỗi trường đại học đó.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017