Ở Nhật có chế độ học bổng? Và có thể nhận được chế độ như thế nào?FAQ Trường đại học

Ở các trường đại học của Nhật Bản có 2 hình thức hỗ trợ kinh tế. Một là miễm giảm học phí, đặc biệt ở hầu hết các trường đại học kể cả trường tư thục đều có chế độ này nên bạn có thể được giảm học phí từ 30%- 50%. Có nhiều trường có những chế độ đối với những du học sinh đã nộp hồ sơ vào trường và ở các trường tư thục có chế độ miễn giảm học phí đối với phần lớn những du học sinh đang theo học.

Một hình thức hỗ trợ kinh tế nữa  mà các trường ở Nhật Bản đang áp dụng đó là chế độ học bổng.  Bộ Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ kết hợp với hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản để cấp học bổng ở các trường có chế độ học bổng. Bắt nguồn từ quỹ khuyết khích du học sinh học tập, hiện nay có rất nhiều quỹ khác như học bổng của chính quyền địa phương, các tổ chức học bổng tư nhân,  quỹ riêng của các trường đại học…

Mặt khác nếu như đã đăng kí mà không được nhận học bổng bởi vì đã được miễn giảm học phí thì đừng từ bỏ và hãy đăng kí lại. Trong trường hợp các hiệp hội giao lưu quốc tế ở các trường đại học có tìm kiếm học sinh để trao học bổng, thông tin sẽ được công bố ở bảng tin nên các bạn cần theo dõi thường xuyên.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017