ở trường dạy nghề có nhiều học bổng dành cho sinh viên không?FAQ trường dạy nghề

Học bổng phổ biến nhất đó là học bổng của tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản. chỉ cần đạt yêu cầu về thành tích học tập cũng như mức thu nhập là có thể nhận học bổng. (ngoại trừ các khóa học ngắn hạn 2 năm)

Ngoài ra tại các đoàn thể cộng đồng địa phương cũng có rất nhiều chế độ học bổng dành cho sinh viên của trường dạy nghề.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017