Ở trường ngôn ngữ thì có chế độ giới thiệu các trường đại học hay các trường dạy nghề không?FAQ chuẩn bị du học

 

Tất nhiên là có. Có hai chế độ giới thiệu nhập học. Thứ nhất là chế độ dành cho tất cả mọi người chỉ cần đáp ứng được tất cả điều kiện giới thiệu. Thứ hai là chế độ mà chỉ dàng cho những học viên đặc biệt được giới thiệu vào những trường có quan hệ liên kết với trường dạy ngôn ngữ.

Vì vậy, cho dù bước khởi đầu bạn chọn trường Nhật Ngữ khi đi du học Nhật Bản thì cơ hội học lên đại học sau này luôn mở rộng cho bạn. 

duhocnhatbanline.com

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017