Quá trình nghiên cứu sinh ở các trường đại học Nhật Bản là gì? FAQ Trường đại học

Ở Nhật Bản, khác với các quốc gia khác, có chế độ nghiên cứu sinh khó hơn. Có thể coi những nghiên cứu sinh là những sinh viên nghiên cứu về một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt trong vòng 1 năm hoặc 1 học kì ở các trường đại học chính quy nhằm được cấp học vị. Trước khi có thể nhập học trường đại học ở Nhật Bản, có rất nhiều trường đại học công bố chương trình nghiên cứu sinh, có thể nhập học 1 năm 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 nhưng cũng có trường chỉ nhập học 1 năm 1 lần. trong vòng 6 tháng đến 1 năm, dưới sự dẫn dắt của giáo viên hướng dẫn sinh viên sẽ tiến hành các hoạt động nghiên cứu như học tiếng Nhật, chuẩn bị cho kì thi chính quy, và  nghiên cứu sinh có thể nhận được lợi ích từ học bổng chính phủ. Để nhập học viện cao học, bạn nên trực tiếp tìm hiểu và đến nhập học thì tốt hơn.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017