Quyền cư trú tại Nhật Bản và vấn đề quân độiFAQ cuộc sống tại Nhật Bản

 đăng ký quyền cư trú ở Nhật Bản thì ít nhất cần thời gian 10 năm. Nói như vậy thì có thể là những người học ngôn ngữ 2 năm, đại học 4 năm, thạc sỹ 2 năm và tiến sỹ 2 năm, đúng tròn 10 năm.

Tuy nhiên có một vấn đề đó là trong tổng số 10 năm đó phải có ít nhất 5 năm làm việc (thị thực lao động), đóng thuế đều đặn. Nếu chỉ hoàn toàn là du học thì tuyệt đối không thể. Vì thế nên dù đã du học mà vẫn không xịn được việc làm thì cũng không thể.

 

 

Vì thế trong số những người có ý định tìm việc làm như thế nào đó nhất định sẽ có nhiều người cho rằng “vậy thì dù là người làm tất cả công việc để kiếm tiền như một nghề cũng chịu đựng 5 năm là được rồi”. Nhưng thành thực phải xin lỗi nhưng vẫn là không thể. Người làm tất cả mọi việc kiếm tiền như một công việc không phải là đối tượng có thể lất thị thực lao động. Hơn thế người làm việc đó không thể nhận phí du học từ bố mẹ được.

Như vậy sẽ có người cho rằng không chỉ du học mà sẽ kết hôn với người Nhật.Nhưng không phải là sau khi kết hôn sẽ nhận được quyền cư trú ngay lập tức. Sẽ phải sống vài năm bằng Visa du học rồi sau đó phải chứng minh người đã kết hôn thực sự là vợ chồng thì mới có thể đăng ký quyền cư trú. Bởi vì có rất nhiều trường hợp là hôn nhân giả.Chính vì thế nên những người muốn được miễn giảm nghĩa vụ quân sự bằng quyền cư trú đến bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017