Sau khi tốt nghiệp có thể xin việc làm tại Nhật không?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Số du học sinh nước ngoài sau khi tốt nghiệp mong muốn làm việc tại Nhật Bản mỗi năm ngày một tăng lên. Theo số liệu của cục quản lý nhập cảnh thì năm 1995 trong số những du học sinh đến Nhật có 2551 vụ đằn ký thay đổi chứng nhận cư trú vì mục đích làm việc và 93,7 % số người đăng ký đã được cấp phép thay đổi. Thông tin việc làm thường được đăng trên các trang web việc làm, các trang thông tin việc làm dành cho người nước ngoài, bộ phận việc làm của trường học…

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017