Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề tình trạng xin việc như thế nào?FAQ trường dạy nghề

Đa số các khoa, các ngành của trường dạy nghề đều đáp ứng nhu cầu của xã hội vì thế những sinh viên học tại đây cũng hy vọng sẽ tìm việc làm đúng lĩnh vực chuyên môn mình đã học, trên thực tế đa sso đều quyết định làm việc trong các lĩnh vực có liên quan. Theo điều tra cơ bản của khối trường về văn hóa thể thao khoa học công nghệ thì tỷ lệ xin việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp là 77,1%, vẫn luôn giữ con số cao so với trường đại học (55,0%), cao đẳng (59,7%).

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017