Sẽ phải làm gì trogn kỳ thi tuyển sinh đầu vào?FAQ trường dạy nghề

Dù là trường dạy nghề nhưng cũng có kỳ thi AO (kỳ thi kiểm tra nhập học) giống như các trường đại học. tại các trường dạy nghề ở Tokyo thì thời gian nhận đăng ký là ngày 1 tháng 7 và thủ thục nhập học sẽ thực hiện từ ngày 15 tháng 9. Với kiểm tra nhập học của hình thức nhập học tiến cử lại có khác biệt rất lớn. Dù không có giới thiệu của trường trung học phổ thông đã tốt nghiệp thì vẫn có thể nộp đơn tự giới thiệu. Điều quan trong nhất đó là quyết định của chính bản thân rằng “ tôi muốn học tại trường này”. Tuy theo mỗi trường, mỗi hình thức nhập học thì thủ tục, thời gian nhập học rất đa dạng nhưng thường ý chí quyết tâm, thành tích năng lực của thí sinh sẽ được quyết định thông qua việc có nộp báo cáo tham gia các sự kiện như kiến tập, open campus… hay việc đã từng tham gia các cuộc thảo luận nhóm, các cuộc phỏng vấn… từ lúc làm thủ tục nhập học cho tới khi nhập học vào tháng 4 thì sẽ có các môn học dành cho học sinh như  viết báo cáo hoặc thm gia vào các event. Tuy không phải là việc làm to lớn gì nhưng trước khi nhập học nên tìm hiểu sẵn về việc sẽ học gì tại trường dạy nghề. Khi đó tinh thần học tập cũng như tâm thế chuẩn bị cho tương lai sẽ thay đổi rất nhiều.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017