Số các cơ sở đào tạo tiếng NhậtFAQ học tiếng Nhật

Cuối háng 3 năm 2014, có 393 trường đã được Hiệp hội thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật (tham khảo trang 23) chứng nhận là trường có điều kiện giáo dục tốt, có chương trình đào tạo phù hợp.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017