Sinh hoạt chung

Sử dụng thư viện

Sử dụng thư viện

Thư viện ở Nhật Bản phát triển hơn rất nhiều so với Việt Nam. Ở mỗi khu vực ở Tokyo đều có thư viện riêng. Ở mỗi khu vực đều có thư viện trung ương riêng và ở những nơi xa hơn một chút cũng được xây dựng thư viện thường. Nói chung thư viện thường có phòng đọc và không chỉ để mượn sách, thư viện còn được sử dụng như một không gian học tập. Trong thư viện ở Nhật Bản thường không phải tranh giành chỗ ngồi nên bạn có thể sử dụng một cách thoải mái.

  • Khi mượn sách

    Để mượn sách, tài liệu bạn phải chuẩn bị những giấy tờ mà thư viện yêu cầu để làm thẻ mượn sách rồi sau đó mới có thể đọc hoặc mượn sách theo quy định của thư viện đó.

Bình luận như một người khách

Hoặc đăng nhập

    Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017