Thời gian ra vào cửa có được cố định sẵn không?FAQ kí túc xá

ở những ký túc xá do người Hàn Quốc quản lý thì thời gian ra vào không bị quy định nhưng nếu là người Nhật quản lý thì có rất nhiều nơi thời gian ra vào đã được quy định. Khi tìm hiểu về ký túc xá cũng nên lưu ý điểm này.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017