Thông thường thì phí ở ký túc xá là bao nhiêu?FAQ kí túc xá

Phí ở ký túc xá mỗi tháng vào khoảng từ 45000 yên đến 55000 yên. Ở Nhật ngoại trừ ở ký túc xá còn không nếu thuê nhà riêng hay căn hộ chung cư đều cần người bảo lãnh.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017