Tình hình đào tạo tiếng Nhật và đào tạo dự bị đại họcFAQ học tiếng Nhật

Tình hình đào tạo tiếng Nhật và đào tạo dự bị đại học


Ở nhiều trường tiếng Nhật, ngoài các khóa dành cho người muốn học lên Đại học hoặc Trung cấp chuyên nghiệp, còn có khóa học thông thường dành cho những sinh viên sau khi học xong tiếng Nhật không học tiếp mà về nước. Tình hình học tập như sau: 90% là các khóa học chuyển tiếp, 10% là các khóa học thông thường. Cả 2 khóa đều có thời gian học là 1 năm, 1 năm rưỡi và 2 năm, nhưng khóa học chuyển tiếp có nhiều khóa 1 năm và 2 năm hơn, chiếm khoảng 70%. Còn ở các khóa học thông thường thì 90% sinh viên đều chọn khóa 2 năm.

Khóa học chuyển tiếp Khóa học thông thường
1 năm5,1%1 năm3,1%
1 năm 3 tháng6,1%1 năm 3 tháng0,9%
1 năm 6 tháng21,1%1 năm 6 tháng1,6%
1 năm 9 tháng11,5%1 năm 9 tháng0,7%
2 năm42,0%2 năm7,9%
Cộng85,8%Cộng14,2%

(Tỷ lệ học sinh theo khóa học và thời gian học tập (Số liệu tháng 7-2013)

  Về thời lượng học thì nhiều trường thực hiện mức 1 năm khoảng 800 giờ và giảng dạy tiếng Nhật từ sơ cấp đến trung cấp tùy theo tình hình hoàn thành khóa học của học sinh. Với những người có muốn học lên Đại học hoặc Trung cấp chuyên nghiệp thì nhà trường cũng tổ chức giờ học, biên soạn giáo trình phù hợp để qua được kỳ thi du học.
  Ngoài ra, ở một số trường đào tạo tiếng Nhật, ngoài tiếng Nhật ra nhà trường cũng tổ chức giảng dạy những môn học dự bị khác. Trong những môn học dự bị này nhiều nhất là môn tích hợp, tiếp đến là toán, tiểu luận, tiếng Anh và đất nước văn hóa Nhật Bản.

(4) Tình hình của học viên sau khi học xong trường tiếng Nhật
 Theo thống kê những năm gần đây, khoảng 70% số người sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật tiếp tục học lên Đại học, Cao học hay các trường Trung cấp chuyên nghiệp, 30% còn lại về nước, kết hôn hoặc đi làm.
 Theo thống kê năm 2011, số người tiếp tục học sau khi tốt nghiệp như sau: trường Trung cấp chuyên nghiệp 7.749 người, Đại học 6.621 người, Hệ cao học 2.767 người, Cao đẳng 236 người. Trong số những người tiếp tục học lên Đại học và trường Trung cấp chuyên nghiệp, phổ biến nhất là sau khi học xong trường tiếng Nhật 1-2 năm rồi tiếp tục học lên. Có nghĩa là, trong số những du học sinh du học tự túc học lên Trung cấp chuyên nghiệp hay Đại học thì phần lớn đều đi lên từ các cơ sở đào tạo tiếng Nhật được Hiệp hội thúc đẩy giáo dục tiếng Nhật chứng nhận là trường chuẩn.

* Thực trạng học tiếp lên khi tốt nghiệp các trường tiếng Nhật (tốt nghiệp sinh năm 2012)

Đại học5.728 người (37,6%)
Hệ cao học2.748 người (18,1%)
Cao đẳng133 người (0,9%)
Trung cấp chuyên nghiệp65 người (0,4%)
Trường chuyên tu6.414 người (42,1%)
Các trường khác140 người (0,9%)
Tổng cộng15.228 người (100%)
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017