Tôi có nguyện vọng nhập học trường đại học mĩ thuật của Nhật Bản. Không thể đồng thời học thực hành và học tiếng Nhật được hay sao?FAQ Trường đại học

Có những trường đại học đã mở những khóa học đặc biệt cho những học sinh có nguyện vọng học chuyên ngành thiết kế và mĩ thuật. Buổi sáng học tiếng Nhật và buổi chiều  chuyên ngành thiết kế với các môn như bản vẽ, cấu hình ba chiều, màu sắc cấu hình. Khóa học 1 năm của kì nhập học tháng 4 sẽ do giáo sư của trường mĩ thuật trực tiếp giảng dạy.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017