Tôi được biết ngoài các trường chính quy du học sinh còn có thể nhập học các trường khác. Cụ thể là các trường như thế nào?FAQ chuẩn bị du học

Cũng giống như Hàn Quốc, ở Nhật Bản đang có chế độ chọn 6.3.3.4 Ngoài các trường có đối tượng nhập học là các học sinh nước ngoài đã học hết 12 năm phổ thông còn có các trường Cao đẳng và trường dạy nghề. Trường Cao đẳng là cơ quan giáo dục đào tạo trong khoảng 2 năm và phần lớn học sinh là nữ. Trường dạy nghề được chính thức thành lập lăm 1976 với mục điêu đào tạo nghề cho học viên. Thời gian học tùy theo từng trường và từng khoa kéo dài trong khoảng từ 1-4 năm, tuy nhiên phần lớn quá trình học trong vòng 2 năm. Trong những du học sinh đang học tại Nhật Bản, số lượng học sinh đang theo học tại các trường cụ thể là : đại học 35222 người, cao học 25146 người, cao đẳng 3774 người, trường dạy nghề 12324 người ( số liệu năm 2001). Đặc biệt có thể thấy  các trường dạy nghề rất được các học sinh yêu thích. Nội dung học của các trường các bạn vui lòng tham khảo nội dung trang sau.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017