Tôi muốn học tại cả trường cao đẳng và trung tâm học nghề nhưng tiếc phí nhập học! có cách giải quyết nào không?FAQ trường dạy nghề

Có những chế độ có thể gợi ý cho những người nghĩ đến các trung tâm học nghề của các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề như chế độ trả lại học phí, chế độ kéo dài thời gian nộp phí.

Trong trường hợp thông thường khi đỗ vào trường dạy nghề khi đã nộp phí nhập học thì dù có hủy nhập học cũng không nhận lại được tiền.

Nhưng nếu theo chế độ hoàn trả học phí thì khi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, sẽ có một hệ thống có thể trả lại một phần hoặc tất cả số tiền phí nhập học.

Còn chế độ khéo dài thời gian đóng phí thì trường dạy nghề sẽ kéo dài thời gian đóng phí nhập học cho tới ngày học sinh biết được kết quả có đỗ vào đại học hoặc cao đẳng hay không. Những người muốn theo chế độ này phải nhanh nộp đơn đăng ký vào trường dạy nghề.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017