Tôi muốn viết về chế độ đặc biệt đối với du học sinh nước ngoài.FAQ Trường đại học

Chế độ đặc biệt đối với du học sinh nước ngoài đó là những tiêu chuẩn đặc biệt được áp dụng đối với người dự tuyển. Ví dụ như chỉ thẩm tra tài liệu, thu một mức phí quy định đối với du học sinh, giảm học phí… Về cơ bản chế độ này chỉ áp dụng cho người trên 18 tuổi, học sinh tốt nghiệp cấp 3 hoặc người sắp tốt nghiệp. Hơn nữa, đại học Tokyo hay đại học Kyoto, ở 1 số khoa có giới hạn về độ tuổi đối với người nhập học. 

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017