Trong khi du học cần có những thủ tục nào?FAQ cuộc sống tại Nhật Bản

Trong thời gian du học tại Nhật cần một số thủ tục. sau đây tôi sẽ giới thiệu về những thủ tục khi làm lại hoặc đổi chứng nhận tư cách cư trú, giấy phép tái nhập cảnh để về nước tạm thời, giấy phép hoạt động bên ngoài để làm thêm.

 

(1) Làm lại/ đổi chứng nhận cư trú.

Chứng nhận tư cách cư trú là một loại giấy phép tư cách  để cư trú cũng như hoạt động tại Nhật. Nếu du học Nhật thì tư cách cư trú là loại “du học” hoặc “đi học”.  Trong trường hợp nếu đang học tại trường mà thời hạn cư trú kết thúc thì cần phải đăng ký lại thời hạn cư trú ở cục quản lý nhập cảnh. Khi đó điểm quan trọng đó là thành tích và tình trạng tham gia các tiết học tại trường. Nếu tình trạng tham gia đầy đủ các tiết học tại trường không đúng thì có thể sẽ không được cấp phép làm lại thời hạn cư trú nên cần phải đặc biệt lưu ý. Trong trường hợp nếu đã hết thời hạn cư trú mà không làm lại mà vẫn tiếp tục sống tại Nhật thì sẽ có thể bị phạt rất nặng.

Ngoài ra, trường hợp đang học tiếng Nhaath và theo học tại các cơ quan giáo dục bậc cao, trường hợp tư cách cư trú tại trường đào tạo tiếng Nhật là “ đi học”, thì cần đổi sang tư cách “du học” tại cục quản lý nhập cảnh ngay. Cần chú ý trong trường hợp này tình trạng đi học đầy đủ cũng rất quan trọng.

 

 

(2) Giấy phép tái nhập cảnh để về nước tạm thời.

Toi nghĩ chắc chắn khi du học sẽ có những lúc phải về nước tạm thời. khi đó cần phải đăng ký giấy phép tái nhập cảnh với Cục quản lý nhập cảnh, nhận được giấy phép rồi mới về nước. Nếu về nước mà chưa nhận được giấy phép thì khi quay lại nhập cảnh tại Nhật sẽ cần một số thủ tục thậm chí có nhiều trường hợp rất khó để tái nhập cảnh.

 

(3) Giấy phép hoạt động ngoài tư cách để làm thêm.

Trong trường hợp muốn đi làm thêm trong khi du học thì trước khi làm thêm nhất định phải có giấy phép hoạt động ngoài tư cách để làm thêm của cục quản lý nhập cảnh.  Nếu không nhận được giấy này mà đi làm thì sẽ là hành vi phạm luật và sẽ phải chịu phạt rất nặng.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017