Trong tên trường Q thì dù không có cụm từ trường dạy nghề thì bản chất nó vẫn là trường dạy nghềFAQ trường dạy nghề

Trường được thành lập dựa theo luật giáo dục và được công nhận của cơ quan quản lý địa phương thì đều là trường dạy nghề. Vì thế nên việc sử dụng tên trường dạy nghề chỉ dành cho các trường đã được công nhận chính thức. Nhưng không phải tất cả những trường đã được công nhận đều sử dụng tên trường dạy nghề.

Thực tế tên gọi của các trường dạy nghề rất đa dạng như là “học viện 00”, “trường 00”, “00 college”… cũng có rất nhiều trường sử dụng tên truyền thống đã có từ trước nhưng đa số các trường đều để tên có cụm trường dạy nghề để phân biệt với các trường chưa được công nhận. Dù thế nào nếu không biết trường nào là được công nhận, trường nào chưa được công nhận thì có thể đến hỏi tại ủy ban quận hoặc hiệp hội các trường dạy nghề chuyên nghiệp ở khu vực đó.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017