Trường dạy nghề tiếng Nhật

Tìm kiếm tổng hợp

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH O-HARA - YOKOHAMA

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH O-HARA - YOKOHAMA

 • Địa chỉ: 221-0825 1-814 Tammachi, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan
 • Năm thành lập: 2018
 • Học phí: Liên hệ
Xem
Trường ngoại ngữ Waseda

Trường ngoại ngữ Waseda

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku Takadanobaba 1-23-9
 • Năm thành lập: 01-04-1988
 • Học phí: 710.000 Yên
Xem
Trường trung cấp thiết kế Yokohama

Trường trung cấp thiết kế Yokohama

 • Địa chỉ: Kanagawa Yokosuka
 • Năm thành lập: 01-04-2002
 • Học phí: 775.000 Yên
Xem
Trường ngoại ngữ Tokyo TFLC

Trường ngoại ngữ Tokyo TFLC

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku Takadanobaba
 • Năm thành lập: 01-04-1986
 • Học phí: 980.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật trường trung cấp Kinh doanh và Ngôn ngữ Kansai

Khoa tiếng Nhật trường trung cấp Kinh doanh và Ngôn ngữ Kansai

 • Địa chỉ: Matsuzaki cho 2 - 9 -36
 • Năm thành lập: 01-04-1989
 • Học phí: 785.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật trường ECC Kokusai College

Khoa tiếng Nhật trường ECC Kokusai College

 • Địa chỉ: Osaka
 • Năm thành lập: 14-12-1987
 • Học phí: 760.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật trường trung cấp mạng truyền thông EHLE

Khoa tiếng Nhật trường trung cấp mạng truyền thông EHLE

 • Địa chỉ: Namba 3-8-17
 • Năm thành lập: 04-01-1989
 • Học phí: 832.000 Yên
Xem
Trường trung cấp kinh doanh quốc tế IBS

Trường trung cấp kinh doanh quốc tế IBS

 • Địa chỉ: 3-8-1
 • Năm thành lập: 19-04-0001
 • Học phí: 770.000 Yên
Xem
Khoa tiếng Nhật trường cao đẳng ngoại ngữ Nhật Bản

Khoa tiếng Nhật trường cao đẳng ngoại ngữ Nhật Bản

 • Địa chỉ: 5-18-17
 • Năm thành lập: 01-04-1981
 • Học phí: 540.000 Yên
Xem
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017