Trường hợp chưa hoàn thành 12 năm đào tạo phổ thôngFAQ chuẩn bị du học

Đối với những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 12 năm tại nước ngoải, thì chỉ riêng những trường hợp sau đây được thừa nhận tư cách nhập học vào các cơ sở đào tạo sau phổ thông ở Nhật. Đây là những đối tượng được đi du học Nhật Bản khi chưa hoàn thành giáo dục phổ thông:

a.Đủ 18 tuổi, đã vượt qua kì kiểm tra tại nước sở tại (bao gồm cả tương đương với kỳ thi nhà nước) được công nhận là có học lực trên hoặc tương đương những người đã hoàn thành chương trình 12 năm tại trường phổ thông của nước đó. Ví dụ như kì thi Baccalaureat ở Pháp hay kì thi Abitur ở Đức.
b.Đủ 18 tuổi, đã hoàn thành chương trình tương đương với trường trung học phổ thông tại nước ngoài (bao gồm cả người đỗ kỳ thi tại điều trước), hoàn thành các khóa học chuẩn bị cho các kì thi vào Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp của Nhật tại các cơ sở đào tạo có chương trình đào tạo dự bị hoặc tại Trung tâm xúc tiến giúp trẻ mồ côi trở về từ Trung Quốc hòa đồng với xã hội của các tỉnh thành địa phương – Trung tâm hỗ trợ độc lập những người trở về từ Trung Quốc.
* Chương trình đào tạo dự bị là chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ quy định nhằm cấp tư cách nhập học vào trường Trung cấp chuyên nghiệp, Đại học của Nhật đối với những học sinh của những nước không đủ 12 năm cho đến khi kết thúc chương trình đào tạo trung học phổ thông.
Tham khảo tại website: http://www.mext.go.jp/a-menu/menu/koutou/shikaku/07111314/001.htm

Đất nước Nhật Bản luôn mở rộng cánh cửa cho các bạn nước ngoài đi du học Nhật Bản.

duhocnhatbanline.com

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017