Nhật ngữ

Tìm kiếm tổng hợp

Học viện ngôn ngữ Tokyo World

Học viện ngôn ngữ Tokyo World

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku
 • Năm thành lập: 01-04-1990
 • Học phí: 695.100 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy

Trường Nhật ngữ Tokyo Galaxy

 • Địa chỉ: 5-10-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
 • Năm thành lập: 01-04-1990
 • Học phí: 718.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Kanrin

Trường Nhật ngữ Kanrin

 • Địa chỉ: Kanagawa Yokohama Aoba-ku Enokigaoka 5-3
 • Năm thành lập: 01-04-1987
 • Học phí: 640.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ JCLI

Trường Nhật ngữ JCLI

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku
 • Năm thành lập: 04-11-1980
 • Học phí: 723.600 Yên
Xem
Trường ngoại ngữ Toyo TLS

Trường ngoại ngữ Toyo TLS

 • Địa chỉ: Tokyo Edogawa Nishikasai 8-3-13
 • Năm thành lập: 01-04-1988
 • Học phí: Liên hệ
Xem
Trường Nhật ngữ MERIC

Trường Nhật ngữ MERIC

 • Địa chỉ: Osaka Naniwa
 • Năm thành lập: 01-12-1991
 • Học phí: 690.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ MEROS

Trường Nhật ngữ MEROS

 • Địa chỉ: 2-45-7 Higashi
 • Năm thành lập: 01-10-1986
 • Học phí: 730.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ An Language School

Trường Nhật ngữ An Language School

 • Địa chỉ: Tokyo Toshima Minami-ikebukuro 2-41-19
 • Năm thành lập: 01-07-1989
 • Học phí: 656.400 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ viện nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Kudan

Trường Nhật ngữ viện nghiên cứu văn hóa Nhật Bản Kudan

 • Địa chỉ: Tokyo Chiyoda Misakicho 2-7-10 Imperial Misakicho Building Tầng 1
 • Năm thành lập: 01-12-1988
 • Học phí: 735.000 Yên
Xem
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017