Nhật ngữ

Tìm kiếm tổng hợp

Trường Nhật ngữ Academy of Language Arts (ALA)

Trường Nhật ngữ Academy of Language Arts (ALA)

 • Địa chỉ: Tokyo Sentagaya
 • Năm thành lập: 01-04-1984
 • Học phí: 702.000 Yên
Xem
Trường Nhật Ngữ Dynamic Business College

Trường Nhật Ngữ Dynamic Business College

 • Địa chỉ: Tokyo Arakawa Nishinippori 2-51-8
 • Năm thành lập: 02-04-1991
 • Học phí: 735.000 Yên
Xem
Trường ngoại ngữ Kichijoji

Trường ngoại ngữ Kichijoji

 • Địa chỉ: 2-3-15-701 Kichijoji Minami-cho, Musashino-shi, Tokyo 180-0003
 • Năm thành lập: 01-04-1995
 • Học phí: 873.500 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Tokyo A.T.I

Trường Nhật ngữ Tokyo A.T.I

 • Địa chỉ: Tokyo Kita Tabata-Shinmachi 1-27-12 tòa nhà CT
 • Năm thành lập: 05-07-1991
 • Học phí: 714.000 Yên
Xem
Học viện giao lưu quốc tế Yokohama

Học viện giao lưu quốc tế Yokohama

 • Địa chỉ: Kanagawa Yokohama
 • Năm thành lập: 01-04-1989
 • Học phí: 710.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ KAI

Trường Nhật ngữ KAI

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku
 • Năm thành lập: 01-02-1987
 • Học phí: 790.000 Yên
Xem
Học viện quốc tế J (trước đây là Học viện nghiên cứu quốc tế JCOM)

Học viện quốc tế J (trước đây là Học viện nghiên cứu quốc tế JCOM)

 • Địa chỉ: 1-1-3 Itachibori, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0012
 • Năm thành lập: 22-04-2004
 • Học phí: 730.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Midream

Trường Nhật ngữ Midream

 • Địa chỉ: Tokyo Shinjuku Hyakunincho 2-16-15
 • Năm thành lập: 24-06-1985
 • Học phí: 790.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ ECC Nagoya

Trường Nhật ngữ ECC Nagoya

 • Địa chỉ: 1-16-16 Kaneyama, Naka-ku,
 • Năm thành lập: 23-12-1988
 • Học phí: 700.000 Yên
Xem
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017