Nhật ngữ

Tìm kiếm tổng hợp

Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo

 • Địa chỉ: 2F, 2-2-9 Okubo
 • Năm thành lập: 01-04-1990
 • Học phí: 770.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ YMCA Tokyo (trước đây là YMCA Asia Institute)

Trường Nhật ngữ YMCA Tokyo (trước đây là YMCA Asia Institute)

 • Địa chỉ: 2-5-5 Sarugaku-cho,
 • Năm thành lập: 01-04-1990
 • Học phí: 680.000 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Ken

Trường Nhật ngữ Ken

 • Địa chỉ: Okawa Bldg., 4-48 Shin-Matsudo,
 • Năm thành lập: 01-04-1990
 • Học phí: 679.860 Yên
Xem
Trường Nhật ngữ Shizuoka Japanese Education Center

Trường Nhật ngữ Shizuoka Japanese Education Center

 • Địa chỉ: 11-6 Yokota-cho, Aoi-ku,
 • Năm thành lập: 06-05-1990
 • Học phí: 614.800 Yên
Xem
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017