Văn bằng chuyên ngành là gì?FAQ chuẩn bị du học

Là một danh hiệu được trao cho những người tốt nghiệp các khoa, ngành , các khóa học cuẩ trường dạy nghề sau khi đã có đầy đủ các điều kiện nhất định.  Văn bằng chuyên ngành trao cho những người tốt nghiệp các khoa, ngành , các khóa học cuẩ trường dạy nghề sau khi đã có đầy đủ các điều kiện nhất định cũng giống như bằng “ cử nhân” của học sinh tốt nghiệp đại học và “văn bằng liên kết” của người tốt nghiệp trường dạy nghề bậc cao. Người đáp ứng đủ ba điều kiện sau sẽ được cấp văn bằng chuyên môn của ngành đã được bộ trưởng bọ giáo dục công nhận.

  1. Thời gian tham gia tiết học từ 2 năm trở lên.
  2. Hoàn thành tổng số thời gian học cần thiết là 1700 giờ.
  3. Đã được công nhận hoàn thành các khóa học và các kỳ thi đánh giá năng lực theo nguyên tắc.
Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017