Vui lòng cho chúng tôi biết về kì thi du học Nhật Bản.FAQ Trường đại học

Tỷ lệ các trường sử dụng kì thi du học Nhật Bản để tuyển chọn du học sinh giống như bảng dưới đây, trong đó có thể thấy đại học quốc lập chiếm phần lớn. Khoảng hơn 1 nửa trường công lập và tư thục đang sử dụng kì thi này. Có thể thấy ở rất nhiều trường tư thực đang sử dụng kết quả thi tiếng nhật của kì thi du học Nhật Bản này để tuyển chọn học sinh. Hơn nữa, trong các trường đại học đang sử dụng kết quả kì thi của kì thi du học Nhật Bản, có những trường không tổ chức kì thi riêng mà cấp giấy nhập học dựa vào kết quả của kì thi này và kết quả học tập khi học cấp 3.

Vẫn chỉ có 1 số ít các trường sử dụng kết quả của kì thi du học Nhật Bản. Nếu sử dụng chế độ này các thí sinh có thể không cần đến Nhật Bản mà vẫn có thể nhập học và đối với những người có mong muốn du học sẽ được hưởng rất nhiều chế độ. Nội dung chi tiết về kì thi các bạn có thể tìm hiểu trên trang web của hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản http://www.aiej.or.jp

 

Đại học

 

Quốc lập

Công lập

Tư thục

Tổng

Tổng số

97

75

512

684

Số trường sử dụng

89

48

227

364

Tỷ lệ sử dụng

92%

64%

44%

53%

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017