Vứt rác khi nào, như thế nào? (rác và tái chế)FAQ kí túc xá

ở Nhật Bản xử lý rác đã trở thành một vấn đề xã hội lớn. Nếu không vứt rác đúng quy định thì sẽ trở thành nguyên nhân gây ra vấn đề rắc rồi lớn. Trước tiên mỗi gia đình sẽ phân loại rác (rác cháy và rác không cháy) sau đó vào mỗi ngày gom rác hãy đem bỏ rác ở địa điểm đã quy định đúng thời gian quy định.

Cần phải chú ý phương pháp xử lý rác thải ở mỗi vùng đều khác nhau.

Du học Nhật Bản uy tín - Trang thông tin về du học Nhật Bản 2017